Redigeren

Aanbod

Schrijven, dat kan toch iedereen? Nee, die vlieger gaat niet op. Aan woorden, deskundigheid en enthousiasme ontbreekt het vaak niet. Maar is je tekst ook te goed te volgen? En bereik je wíe en wát je wilt bereiken? Met een duidelijke, foutloze en lekker leesbare tekst verleid je jouw lezer om jouw hele verhaal te lezen. Je boodschap komt over. Ik help je daar graag bij. Ik kan jouw tekst schrijven of hem aanscherpen.

Schrijven taal & tekst

Redigeren

Woord voor woord klare taal & tekst

Foutloos en lekker leesbaar, daar gaat het om als je wilt dat een tekst zijn lezer bereikt. Niet alleen de spelling moet in orde zijn, ook de opbouw van het verhaal en de grammatica moeten deugen om een tekst toegankelijk te maken. Voorop staat altijd het doel van de tekst: wil je informeren, verkopen, inspireren of vermaken? Ik weet daar raad mee. 

Interviews en reportages

Ik schrijf een begrijpelijke tekst op basis van een interview of deskresearch, afgestemd op de doelgroep. Dit kan een verhaal voor een magazines of krant zijn, maar ook een artikel voor een website. Ik zorg ervoor dat waardevolle informatie, leuke weetjes en nieuwe inzichten over het voetlicht komen en dat op prangende vragen een antwoord is te lezen.

Persberichten

Voor organisaties die met een nieuwtje in de publiciteit willen komen, schrijf ik een nieuwswaardig en objectief persbericht waarmee redacties van kranten, huis-aan-huis-bladen en andere media uit de voeten kunnen.  Concreet, met aandacht voor de 5 w’s – wie, wat, waar, wanneer en waarom – en voorzien van een quote van een betrokkene.

Over-ons-pagina

Een must op je website is de over-ons-pagina. Hier laat je zien wie je bent, wat je doet en waarom je dat doet. Deze informatie kan een potentiële klant nét het zetje geven om voor jou(w bedrijf) te kiezen. Ik schrijf een uitnodigende tekst met een goede mix van zakelijke en persoonlijke wetenswaardigheden, zodat klanten warm lopen voor jouw diensten of producten.

Schrijven

Tekst schrijven

Teksten voor magazines, kranten en meer

Bestaande teksten maak ik foutloos en lekker leesbaar. Ik controleer op spelling, grammatica, stijl en structuur. Kromme zinnen brei ik recht en te lange zinnen verdeel ik in stukjes. Als het de leesbaarheid ten goede komt, maak ik een tekst korter. Centraal staat altijd het doel van de tekst. Is het een informerende tekst, een verkoopverhaal, moet de tekst inspireren of vermaken? Ik redigeer voor magazines en kranten en ga net zo makkelijk met mijn ‘rode pen’ door jaarverslagen, beleidsnotities, verkiezingsprogramma’s, brochureteksten en andere publicaties.

Blog perfectioneren

Met mijn puntjes op de i maak ik jouw blog sterker. Ik lees kritisch met je mee, schrap wat overbodig is, ben scherp op de d’s en t’s en laat jouw zinnen vlot lopen. Je kunt er zeker van zijn dat jouw gedachtengoed lekker leest en dat er geen taalfouten meer in zitten. En dat met alle respect voor wat jij met al je knowhow en creativiteit aan ‘het papier’ hebt toevertrouwd om je lezer te inspireren; het blijft jouw blog, maar dan net iets beter.

picto taal & tekst

PORTFOLIO

Ik heb ervaring met vele soorten teksten. Informatieve teksten, lekkerleesverhalen, commerciële bijdragen. Denk aan tekst voor nieuwsbrieven, persberichten, pitches, websites en brochures, maar ook aan journalistieke reportages, sfeerartikelen en human interestverhalen.

REDIGEREN / SCHRIJVEN

Journalistiek

Opdrachtgever

AD Utrechts Nieuwsblad
journalistiek • verslaggeving • eindredactie

Voor het AD Utrechts Nieuwsblad was ik meer dan tien jaar de lokale ogen en oren in Breukelen en Stichtse Vecht. Ik tekende het grote en kleine nieuws op, van perikelen rond gemeenteraads-verkiezingen tot plaatselijke issues en tradities.

Als freelance-eindredacteur zette ik voor het AD de puntjes op de i in zowel de papieren als de online versie van de krant. 

Redigeren

Eindredactie

Opdrachtgever

Gemeente Stichtse Vecht
financieel • eindredactie • consistentie

Voor de gemeente Stichtse Vecht redigeer ik lijvige notities zoals de jaarlijkse programmabegroting en de jaarrekening en meer. Aan deze stukken schrijven meerdere auteurs met verschillende schrijfstijlen mee. Mijn opdracht is om consistentie in stijl en woordkeus aan te brengen, passief taalgebruik om te buigen naar actief, spel- en taalfouten te corrigeren, kritisch mee te lezen en de leesbaarheid te vergroten. 

Redigeren / schrijven

Human interest

Opdrachtgever

Delfts Leven
(eind)redactie • ledenmagazine • human interest

Delfts Leven is een magazine voor leden van uitvaartvereniging De Laatste Eer dat drie keer per jaar uitkomt. Ik verzorg sinds 2017 de eindredactie. Sinds 2021 verschijnen ook artikelen van mijn hand in Delfts Leven.

Dat klinkt goed!

Wil je weten wat ik zoal geschreven en geredigeerd heb?

©Monique Linnemann Taal & Tekst